Kesin Hesap Hazırlanması


İşin teslimi aşamasında idare ile yüklenici arasında kesin hesabın yapılması için detaylı metraj ve diğer tablolar hazırlanır.