İnşaat İmalat İş Programı Hazırlanması


İdarelerin yükleniciden isteyeceği imalat iş programı hazırlanır. Bu İş programlarını basit çubuk diyagram olarak hazırlayabileceğimiz gibi Primavera, ms project gibi profesyonel paket programla da hazırlayabilmekteyiz.