Özel ve Genel Teknik Şartname Hazırlanması


Resmi kurumlara proje, yaklaşık maliyet hesabı, ve şartname hazırlığı hizmeti veren müşavir firmalar için yaklaşık maliyet hesabının yanında idare tarafından istenen tüm teknik dokümanlar (teknik şartname, analiz, pursantaj tablosu, savunma istenilen iş kalemleri, sıralı iş kalemleri listesi vs.) hazırlanır.