İhale Teklif Dosyası Hazırlanması


Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile birlikte teklif icmali (yapı maliyeti, genel giderler, SSK, vergi, harç, personel gideri vs.) hazırlanır.