Birim Fiyat Analizleri Hazırlanması


Her bir imalat kalemi için tanımlı pozların ilgili idarenin güncel rayiç bedelleri veya piyasa fiyatları ile malzeme, işçilik ve nakliye maliyet analizleri hazırlanır.