Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Diğer Kamu Kurumlarının Güncel Birim Fiyatları ile Keşif Hazırlanması


Doğru metrajdan sonra atılacak adım, çıkarılan imalat miktarlarının doğru birim fiyatlar ile çarpımı neticesinde keşif (yaklaşık maliyet) bedelinin oluşturulmasıdır. 2017 Yılı Birim Fiyatları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MSB, TCK, DSİ vs.) ve bu kurumların birim fiyat kitabında yer almayan imalat kalemleri için yaklaşık piyasa fiyatları ile söz konusu projelerin yaklaşık maliyet hesapları oluşturulur.