Proje firmalarının ihale dokümanında bulunduracakları piyasadan toplanacak olan proforma faturalar veya tekliflerin hızlı ve idarenin isteğine uygun olarak temin edilmesi işi.