İhale makamlarından yüklenici adına ihale dökümanı satın alınarak Gerekirse Yüklenici adına dokümana bakılarak yükleniciye bilgi verilir.