RESMİ GAZETE SAYISI: 27327          RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009

 

Ek-Y.2 Örnek analiz formatı

Analiz Format No:

……………

…………………………….. iş kalemleri/iş grupları için

Örnek Analiz Formatı

 

İş kalemi/İş grubu No:

……….

 

 

Analizin Adı:

……………………..

 

 

Ölçü Birimi:

……………..

 

 

Poz No:

GİRDİLER1

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme

İşçilik

Makine

Diğerleri2

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar  ve Genel Giderler

 

Toplam Tutar

 

 

1 İş kalemi/iş grubunun yapım şartlarına göre, girdi cinsleri idarece belirlenerek analiz formatına yazılacak, ancak girdi cinsleri kapsamındaki girdiler ayrı ayrı belirtilmeyecektir..

2 İş kalemi/grubunun yapım şartlarına göre varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.