2021 Yılı İnşaat Birim Fiyatları Yayınlandı (29.01.2021)

2021 Yılı İnşaat Birim Fiyatları Yayınlayan Kamu Kurumları Listesi Aşağıdadır.

**** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**** Orman Genel Müdürlüğü

**** Karayolları Genel Müdürlüğü

**** İller Bankası Genel Müdürlüğü

**** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**** Milli Savunma Bakanlığı

**** Kültür Bakanlığı